Nainstalujte si:
       

Překlad window


window = okno; výkladní skříň; výloha; výklad; okenní; okénko; pásky; kanál; okno vozidla; vhodný okamžik k (3. p.); skalní okno; boční airbag
action window = aktivní okénko; činné okénko; aktivní okno;
attic window = půdní okno; střešní okno;
bay window = arkýřové okno; okno obloukové; arkýř; pupek;
blank window = zazděné okno; slepé okno;
blind window = okno slepé; slepé okno; pupek;

Překlad window z webu:
Which window is that?  Které okno to je?
By the window there.  Tady v tom, u okna.
It opens the window of worlds.  Otevírá okna světů.
He looked out the window again.  Opět vyhlédl z okna.
He walked over to the window and looked out.  Přešel k oknu a vyhlédl ven.
Mark began to walk toward the window again.  Mark se znovu vydal k oknu.
We'll sit and watch until our launch window opens.  Potom uvážíme svoje další kroky.
For the first time, he looked out the window of the trailer.  Poprvé vyhlédl z okénka trajleru.
He laid it on a small table by a window overlooking the street.  Položil si je na stolek u okna do ulice.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwindow lift   window lifter   windscreen   windshield   winger   winning   winter   wiper