Nainstalujte si:
       

Překlad winder


winder = navíječ; naviják; převíječka; klíč (k natahování hodin ap.); točité schody; hráč na dechový nástroj; trubač (na roh); natahovací; šroubek; těžní stroj; schody; hráč; soukací stroj; osnovní stroj; klika spouštěče skla; točitý schod; navíječka; sukařka
window winder = spouštěč okna; spouštěč okenního skla;

Překlad winder z webu:
She gave the winder a few turns, just for luck.  Otočila párkrát klíčkem, jen tak, pro štěstí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwinding   window   window lift   window lifter   windscreen   windshield   winger   winning