Nainstalujte si:
       

Překlad willow


willow = vrba; kriketová pálka; klepací stroj; pálka; čechrat na klepacím stroji; vrbový; trhačka; čechradlo; vlkovat; sýkora lužní
weeping willow = smuteční vrba (plačící vrba); vrba;

Překlad willow z webu:
The willow branches darkened, the leaves falling away.  Vrbově větve ztmavly, listí opadalo.
A breeze shook the willow trees in a totally unmysterious way.  Ve větvích vrb naprosto netajemně šuměl vítr.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwinch   winder   winding   window   window lift   window lifter   windscreen   windshield