Nainstalujte si:
       

Překlad willing


willing = ochotný; mající dobrou vůli; poslušný; svolný; dobrovolný; povolný (ochotný); spokojený; volný; ochoten; ochotně
be willing = být ochotný; chtít; být hotový; be not willing = nebýt ochotný;

Překlad willing z webu:
He's willing to come;  Ten ochotně přijde;
But you're willing to try.  Ale nebráníš se.
He felt quite willing to die.  Byl nyní úplně ochoten třeba zemřít.
Is that something you're willing to do?  Chcete něco takového podstoupit?
You just have to be willing to coax it out.  Jen musíš chtít.
Let him understand that you are willing to pay what he asks.  Dej mu najevo, že jsi ochotný zaplatit, o co požádá.
Niun said, he added, that you were willing to see me.  Niun říkal, dodal, že mě chcete vidět.
He had already decided that he was not willing to die.  A už předtím dospěl k závěru, že není ochoten zemřít.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwillow   winch   winder   winding   window   window lift   window lifter   windscreen