Nainstalujte si:
       

Překlad will you


will you = mohl byste (zdvořile); můžete (zdvořile); prosím (zdvořile); budeš; posaďte se
neither will you = ty také ne; vy také ne;
so will you = ty také; vy také;
what will you = co chceš; co chcete;

Překlad will you z webu:
Will you sit?  Posadíš se?
What will you do?  Co uděláš?
Now what will you do?  A teď, co uděláš ty?
And then what will you do?  A co uděláte potom?
If you do remember, will you tell me?  Až si vzpomenete, řeknete mi to, viďte?
She'pan, will you wait, or will you come?  She'pan, počkáte nebo půjdete dál?
And if you hear them again, what will you do?  A kdybys je zaslechl znovu, co uděláš?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC TranslatorWilliam   willing   willow   winch   winder   winding   window   window lift