Nainstalujte si:
       

Překlad will not


will not = nebude; nechce; nechci (v záporu); nechtějí; zápor; (zápor); nebude
they will not = oni nebudou; oni ne-;

Překlad will not z webu:
I will not say it!  Neřeknu to!
This he will not expect.  To nebude čekat.
But now you will not consult.  Ale teď se radit nebudete.
The two of you will not speak.  Vy dva spolu vůbec nebudete mluvit.
A noble plan, and it will not be followed.  Ušlechtilý plán, ale nesplní se.
Their eyes will be opened who will not see now!  Ti, kdož nyní nechtějí vidět, prohlédnou!
You are bound to see things you will not like at all.  Jste odsouzena vidět věci, které se vám vůbec nebudou líbit.
They are trying to kill you, but you will not let them.  Pokoušejí se tě zabít, ale ty jim to nedovolíš.
Speaking the words of a song quietly, so they will not be forgotten.  Opakuji si v duchu slova písně, abych je nezapomněl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwill you   William   willing   willow   winch   winder   winding   window