Nainstalujte si:
       

Překlad will never


will never = nikdy (ne-); nebude nikdy; nikdy v budoucnu; nebude
I will never = já nikdy ne-; nebudu nikdy;

Překlad will never z webu:
I will never know.  Nikdy se to nedozvím.
The war will never stop.  Taková válka nikdy neskončí.
That's why you will never leave.  Právě proto odtud nikdy neodplujete.
I suspect that we will never know.  To se asi nikdy nedovíme.
A country where the army will never find you.  Země, kde vás vaše armáda nikdy nenajde.
He has taken her where they will never find her.  Odvezl ji na místo, kde ji nikdy nenajdou.
If he forgets it, or loses it, he will never be excused.  Jestliže ho ztratí nebo někde zapomene, nemůže mu být nikdy odpuštěno.
Not only can we rule these empires, but we will never die.  Nejenže můžeme těm říším vládnout, ale nikdy neumřeme.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwill not   will you   William   willing   willow   winch   winder   winding