Nainstalujte si:
       

Překlad wilful


wilful = úmyslný; záměrný (úmyslný); vědomý; neústupný (tvrdohlavý); svéhlavý; umíněný; tvrdohlavý; úkladný (vražda ap.); schválný; svévolný; zlobivý; jankovitý; vzpurný; vědomý klam
will be   will never   will not   will you   William   willing   willow   winch