Nainstalujte si:
       

Překlad white


white = bílý; bílá; bělošský; bledý (bílý); bělost; bílá barva; bílek; běloch; bělmo (oční); bílit; obílit; čistý (bílý); neposkvrněný (bílý); nevinný (bílý); počestný
barium white = permanentní běloba; stálá běloba;
bleed white = pustit žilou; přivést na mizinu;
broken white = tónovaná bílá; míchaná bílá;
dazzling white = bělostný; oslnivě bílý;
dead white = smrtelně bílý; bílý jako smrt; matně bílý; čistě bílý;

Překlad white z webu:
White hair?  Bílý vlasy?
The white ones.  Ty bílé.
A single white hair.  Osamělý bílý vlas.
Her dress was white ...  Měla bílé šaty...
He had gone as white as paper.  Zbledl přitom jako papír.
The man handed him a white card.  Muž mu podal bílou kartičku.
She took a long drink of white wine.  Napila se bílého vína.
One on each side of the solid white line.  Každý po jedné straně bílé čáry.
The towers of the city are built of white marble.  Jeho věže jsou z bílého mramoru.
He moved his hand through the air, along her white arm.  Ve vzduchu přejel rukou nad její bílou paží.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwhiting   whole   whole hog   wholesale   widening   widow   width   wilderness