Nainstalujte si:
       

Překlad whisky


whisky = whisky (pálenka z obilí); kočár; dvojkolový kočár; dvojkolý kočár; dvoukolový kočár; pálenka z ječmene; viska; šeptat
wildcat whisky = pokoutně vyráběná pálenka; samohonka;

Překlad whisky z webu:
The whisky bottle stood on his desk beside a halffull glass.  Na stole stála láhev whisky a do poloviny vypitá sklenička.
The shot of whisky had relaxed him.  Sklenička ho uklidnila.
Salut, he said, downing the whisky in one.  Na zdraví, řekl a naráz whisku vyprázdnil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwhistle   white   whiting   whole   whole hog   wholesale   widening   widow