Nainstalujte si:
       

Překlad whipping


whipping = bičování; bičující; výprask (bití); nářez; bití (výprask); házení řemenu; házení řetězu; ovíjení; omotávání; obtáčení; házení; šlehání; mrskání; zmrskání; zapošití; namrskání; škubání; zbičování; švihání; naklápěcí jeřáb
inflict the whipping = zasadit ránu;

Překlad whipping z webu:
The whipping had been averted.  Výprask byl odvrácen.
Good only for whipping robots;  Dobrý toliko na šlehání robotů;
There was a healthy wind blowing, whipping at their robes.  Vál silný vítr, bičující jejich roucha.
He sat in the sled, the wind whipping at his sparse hair.  Seděl v saních, vítr bičoval jeho řídké vlasy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwhirl   whirling   whisky   whistle   white   whiting   whole   whole hog