Nainstalujte si:
       

Překlad while


while = chvíle; během; chvilka; doba (chvíle); když; i když; kdežto; ačkoli; čas (chvíle); mezitím (co); naproti tomu; za; mezi tím; ale; dokud; pokud; strávit čas; krátká doba; meškat; prodlévat; zatím co; mezitím co; promarnit (čas, chvíli)
be while = stát za to; mít smysl;
ere while = dříve; kdysi; be worth while = stát za námahu (mít cenu na chvíli);
for a while = na chvíli; every once in a while = jednou za dlouhou dobu;
it is not worth while = nestojí to za námahu (má cenu chvíle);

Překlad while z webu:
While you still can!  Dokud ještě můžeš!
But while he still had legs he could run.  Neměl ani zásoby, ani koně.
A little while ago.  Před chvilkou.
Tonight, a little while ago.  Dnes večer, před chvilkou.
I can do that while we walk.  To můžeme udělat cestou.
Theirs was a pinkish red, while mine wasn't.  Byli světle růžoví, zatímco já ne.
Just hold the fort for a while longer.  Ještě chvíli vydrž.
He gave you a much greater battle while alive.  Zaživa bojoval o hodně lépe.
Her body had taken care of the problem while she slept.  Její tělo ten problém vyřešilo, zatímco spala.
But we have to keep moving for a little while longer.  Ale musíme sebou ještě trochu hodit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwhine   whipping   whirl   whirling   whisky   whistle   white   whiting