Nainstalujte si:
       

Překlad which way


which way = kudy na (jakým směrem jet na); kudy (jakým směrem); libovolný (kterýkoli, z určitého počtu)


Překlad which way z webu:
Which way now?  Kudy teď?
Now which way should it be, he asked himself, going to sleep.  Tak jak to provedu?
We'll bend every which way to assist you when the time comes.  Pomůžeme ti, jak jen to půjde, až přijde čas.
I'm just not sure which way you should play it.  Ale nevím, jak bys to měl teda hrát.
It's a wise crow that knows which way the camel points.  Moudrá vrána, která ví, kterým směrem kráčí velbloud.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwhile   whine   whipping   whirl   whirling   whisky   whistle   white