Nainstalujte si:
       

Překlad whether


whether = zda; zdali; jestli; který (z obou, zast.); zdalipak; zda - nebo
determine whether = zjistit, jestli; zjistit, zda;
over whether = o tom, zda; na to, zda;
wonder whether = ptát se, zda; ptát se sám sebe jestli; as to whether = pokud jde o to, zda;
it depends whether = přijde na to, zda;

Překlad whether z webu:
Whether you like it or not.  Ať už se ti to líbí nebo ne.
And whether you find her or not, get up here soon.  Ordway zavěsil a v telefonu cvaklo.
I mean, whether you did or not?  Chci říct, je v tom nějaký rozdíl?
I don't know whether it is so or not.  Nevím, jeli tomu tak či ne.
I am not asking whether you can die with us.  Neptám se, jestli s námi chceš zemřít.
The colonel did not know whether to agree.  Plukovník si nebyl jist, jestli s tím má souhlasit.
It did leave the problem of whether to knock.  Přemýšlel, jestli má klepat.
I want them to get the message whether the phone rings or not.  Chci, aby vzkaz dostali, ať telefon zvoní, nebo ne.
Most ladies gear their lives to a man, whether they want to or not.  Spousta žen se podřizuje mužům, ať chtějí nebo ne.
If it was genuine he would have to pay, whether stolen or not.  Jestli je pravá, bude muset platit, ať už byla ukradená nebo ne.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



which   which way   while   whine   whipping   whirl   whirling   whisky