Nainstalujte si:
       

Překlad whereof


whereof = o čem? (zast.); o němž (zast.); z něhož (zast.); o (čem); v němž; o kterémžto; o něž; v kterémžto; v něž; z čehož; čehož; jehož; na čem (?)
in witness whereof = jakožto svědectví;
whether   which   which way   while   whine   whipping   whirl   whirling