Nainstalujte si:
       

Překlad where


where = kde; kam; tam; odkud; že; tam, kde; kde?; kam?; kde jste (?)
from where = z místa kde; odkud; I wonder where = rád bych věděl, kde (..);
that is where = to je místo, kde;

Překlad where z webu:
Where to?  A kam?
Jack where to?  Jacku - kam?
I know where it is.  Vím, kde je.
Do you know where he is?  Víš, kde je?
They could not see where it lit.  Neviděli kam.
Do you have any idea where he is?  Máte tušení, kde je?
I'm to take a taxi — where to?  Vezmu si taxi - kam to bude?
He was afraid she would tell him where it was.  Měl strach, že mu řekne, kde je.
She walked to the edge of the bed where he was sitting.  Přišla za ním k posteli.
It wasn't as if they weren't going to know where he was anyway.  Tak jako tak zjistí, že tu byl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwhereof   whether   which   which way   while   whine   whipping   whirl