Nainstalujte si:
       

Překlad wheels


wheels = kola; fáro; prokluzování kol
dual wheels = zdvojená kola; dvojitá kola (traktoru);

Překlad wheels z webu:
The wheels began to spin.  Kola se začala otáčet.
Take the wheels off?  Zurážíš tomu kola?
We'll take the wheels off, level you with jacks.  Pak odmontujeme kola a vyrovnáme vás hevery.
You're forgetting about the wheels on the chair.  Zapomínáš na ty kolečka u křesla.
Even now, on the ground, procedural wheels were turning.  Už teď se na zemi rozběhla horečná činnost.
He didn't return to normal until the wheels were retracted.  Začal se chovat normálně, teprve když byl zatažen podvozek.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwhere   whereof   whether   which   which way   while   whine   whipping