Nainstalujte si:
       

Překlad wheeler


wheeler = kolář; kolař (cyklista); příojní kůň; hrnčíř (u hrnčířského kruhu); kůň; cyklista; přistání na kola; kolové vozidlo; kolesová loď; čachrář
four wheeler = čtyřkolové vozidlo; dvounápravové vozidlo;
wheels   where   whereof   whether   which   which way   while   whine