Nainstalujte si:
       

Překlad wheel


wheel = kolo; kolečko; kolovrátek; kormidlo; kroužit; otáčet se; otáčet; postrkovat (vozidlo na kolech); tlačit (vozidlo na kolech); kruh (hrnčířský); krouživý pohyb; kutálet; kutálet se; měnit směr; vézt; jet na kole; koleso; kotouč; vést; pojíždět; kolový
action wheel = oběžné kolo rovnotlaké turbíny; Peltonovo kolo; oběžné kolo turbíny;
all-plastic wheel = kolo z plastu; celoplastové kolo;
automobile wheel = kolo automobilu; vozové kolo; kolo motorového vozidla;
balance wheel = setrvačník; paleta;

Překlad wheel z webu:
One wheel bounced away.  Jedno kolo mu upadlo.
We can wheel the stand with the bed.  Můžeme vytlačit postel i se stojanem.
He seized the wheel again.  Uchopil znovu volant.
He was at the wheel now.  Teď byl u volantu on.
He was gripping the steering wheel very hard.  Křečovitě svíral volant.
Then she fell forward toward the wheel in a faint.  Pak se zhroutila dopředu na volant.
Blackthorne and the other man swung the wheel to starboard.  Blackthorne a druhý muž otočili kormidlem doprava.
Commander, do you want me to take the wheel for you?  Korvetní kapitáne, mám od vás převzít řízení?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwheel cylinder   wheel load   wheel printer   wheel suspension   wheeler   wheels   where   whereof