Nainstalujte si:
       

Překlad wheel load


wheel load = zatížení kola; svislé zatížení kola; radiální zatížení kola; zámek kola (proti krádeži)
single wheel load = zatížení kola; zatížení jednotlivého kola;
wheel printer   wheel suspension   wheeler   wheels   where   whereof   whether   which