Nainstalujte si:
       

Překlad whatever


whatever = cokoliv; jakýkoliv (před podstatným jménem); cokoli; kterýkoliv; co vlastně? (překvapené tázací); každý (před podstatným jménem); všechno - (co); všechno; jakýkoli; jakkoliv; jakkoli; ať se stane cokoli


Překlad whatever z webu:
Whatever for?  K čemu to?
For whatever reason.  A na příčinách nezáleželo.
I'll do whatever you say.  Udělám, co říkáte.
He could do whatever he wanted.  Může udělat to, co chce.
You can call me whatever you want.  Můžeš mi říkat, jak budeš chtít.
He has to buy at whatever price he can to cover.  Bude nucen kupovat za každou cenu.
Now the robot would be happy whatever happened.  Teď už bude robot šťastný, ať se stane cokoli.
Rez was moving in the direction of whatever lay beyond the tank.  Rez se vydal kamsi za obrovský tank.
A year from now you will be doing whatever you choose to do.  Za rok budete dělat, co budete chtít.
I'll marry you, live with you, leave you — whatever you want.  Vdám se za tebe, budu s tebou žít, udělám všechno, co budeš chtít.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwheat   wheel   wheel cylinder   wheel load   wheel printer   wheel suspension   wheeler   wheels