Nainstalujte si:
       

Překlad what about


what about = co kdybych; co kdybyste; co kdyby; co kdybychom; co třeba (... ?)


Překlad what about z webu:
What about it?  A co?
And what about me?  A co já?
Yes, and what about me?  Ano, a co já?
You want to what about who?  Co o čem komu chcete?
But the rains - what about the rains?  Ale deště - co ry deště?
And if they killed him, what about me?  Když zabili jeho, co bude se mnou?
If they're willing to hang those soldiers out, what about us?  Když tam nechávají napospas ty vojáky, co potom s námi?
He knew what his next two moves were, but what about after that?  Věděl, jaké budou jeho příští dva tahy, co však potom?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwhat's   whatever   wheat   wheel   wheel cylinder   wheel load   wheel printer   wheel suspension