Nainstalujte si:
       

Překlad what's


what's = co je; jaký je; ba co víc


Překlad what's z webu:
What's up?  Co je?
And what's that?  A co to je?
No — what's up?  Ne - co se děje?
Do you know what's in it?  Podle instrukcí.
I want to see what's happening.  Chci vidět, co se děje.
I want to find out what's going on.  Chci zjistit, co se děje.
He has to know by now what's happened.  Vždyť už musí vědět, co se stalo.
I need to know who's who and what's what.  Musím vědět, kdo je kdo a co je co.
He wants to know what we know about what's going on.  Chce vědět, kolik toho víme o tom, co se děje.
How does he look, how does his cell look, what's he doing.  Jak vypadá, popis jeho cely, co dělá.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwhatever   wheat   wheel   wheel cylinder   wheel load   wheel printer   wheel suspension   wheeler