Nainstalujte si:
       

Překlad wetland


wetland = mokřina; mokřinový; mokřad; mokrost
saltwater wetland = slanisko; slanovodní mokřad;

Překlad wetland z webu:
The wetlands were vast and limitless, rich and abundant.  Mokřadě byly obrovské, nekonečné, bohaté a překypující životem.
The lush wetlands were built by the deltas.  Delty vytvořily svěže zelené mokřadě.
His passion for the wetlands would've been potent in the courtroom.  Jeho láska k mokřadím by bývala byla mocnou zbraní v soudní síni.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwhack   whale   what about   what's   whatever   wheat   wheel   wheel cylinder