Nainstalujte si:
       

Překlad well up


well up = hrnout se; mohutnět; sílit; stoupnout; vyvřít; otřepaný vtip


Překlad well up z webu:
The sun was well up now.  Slunce stálo hodně vysoko na obloze.
The white sun was well up into its morning quadrant.  Bílé slunce se již dostalo do své ranní čtvrtiny.
High eighties, he thought, and the humidity was well up there also.  Hodně přes dvacet a vlhkost skoro osmdesát.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwetland   whack   whale   what about   what's   whatever   wheat   wheel