Nainstalujte si:
       

Překlad well enough


well enough = dost dobře; ujde to; zakládání na studnách
I am well enough = ujde to;

Překlad well enough z webu:
Morton gasped well enough for both of us.  Morton zalapal po dechu i za mě.
And you know well enough you will lose.  A ty moc dobře víš, že prohraješ.
Never able to let well enough alone.  Nikdy se úplně nevzdává.
This stuff had certainly worked well enough in the muskets.  Tento prach přece v mušketách fungoval.
Please don't do this, please leave well enough alone.  Prosím tě, nedělej to, nech to radši na pokoji.
If they just leave them in them, they'll fare well enough for a while.  Jestli je v nich ponechali, daří se jim zatím docela dobře.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwell pump   well up   wetland   whack   whale   what about   what's   whatever