Nainstalujte si:
       

Překlad welfare


welfare = sociální péče (veřejná); prospěch; prosperita; zdar; blaho (prospěch); dobro; sociální; podpora; dobročinná akce; sociální podpora; blahobyt; úřad pro sociální péči
general welfare = veřejné blaho; obecné blaho;
public welfare = veřejná péče; veřejná sociální péče; blahobyt veřejnosti;

Překlad welfare z webu:
His welfare is my concern.  Jeho blaho mi leží na srdci.
Thinking of the welfare of the kingdom, of course!  Uvážímeli prospěch království, samozřejmě!
The judge won't take such interest in your welfare anymore.  Soudce tvoje blaho nebude nijak extra zajímat.
I would trust you with my life and the welfare of my children.  Svěřil bych vám svůj život i blaho svých dětí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwell enough   well pump   well up   wetland   whack   whale   what about   what's