Nainstalujte si:
       

Překlad welcomed


welcomed = přivítaný; vítaný; přivítal; pohostinně
be welcomed = být vítaný; být vítán;

Překlad welcomed z webu:
He welcomed them cordially.  Srdečně je přivítal.
He almost welcomed it;  Téměř to uvítal;
And he was welcomed and served sake.  Nato ho uvítala a nabídla mu sake.
Our culture has always welcomed other faiths.  Naše kultura odedávna vítá příchozí jinověrce.
The breeze and the night welcomed him.  Vánek a noc ho vítaly.
I'm sure you'd, you personally, would be welcomed as a ...  Jsem si jistý, že ty osobně bys byl vítán jako...
There were beans to tie up, and he welcomed the fact.  Bylo potřeba přivázat fazole a tuhle nutnost velmi přivítal.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwelder   welding   welfare   well enough   well pump   well up   wetland   whack