Nainstalujte si:
       

Překlad welcome


welcome = přivítání; vítejte; vítat (též iron.); vítaný; vítání; uvítat (též iron.); přijetí (uvítání); uvítání; vítán; přivítat (též iron.); rádo se stalo; není zač; jen račte; vítáme vás; to jsou k nám hosti; prosím; buď vítán!; přijímání; přivítaný
cordial welcome = srdečné přivítání; srdečné uvítání;
enthusiastic welcome = nadšené uvítání; nadšené přivítání;
impressive welcome = impozantní přivítání; působivé uvítání; you are welcome = jste zvaní;

Překlad welcome z webu:
Welcome back.  Vítej zpátky.
We welcome you.  Vítám tě.
You are welcome in my home.  Jsi v mém domě vítán.
And you are welcome there?  A budeš tam vítán?
I hope you will welcome me as well.  Doufám, že mě také přivítáte.
I am going back to welcome our guests.  Jdu přivítat naše hosty.
Truthfully, it's his honor that you welcome him.  Je to i pro něho čest, být ve tvé společnosti.
And, as she'd anticipated, he had his welcome ready.  A jak předpokládala, měl přivítání nachystané.
Besides, we had two new crew members to welcome aboard.  Mimochodem, na palubě jsme přivítali dva nové členy posádky.
There was silence in the chatter for a moment, welcome silence.  V bzučení na chvíli nastalo ticho, vítané ticho.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwelcomed   welder   welding   welfare   well enough   well pump   well up   wetland