Nainstalujte si:
       

Překlad weight


weight = váha (hmotnost, závažnost); hmotnost; tíže (váha); závaží; koule (sport.); zatížit; břemeno; závažnost; náklad; těžítko; tíha; zatěžovat; vrhač; mít důležitost; úkladek; vážit; zatěžkávat; obtěžkávat; prohýbat; praskat; velká činka; falšovat váhu; zátěž
adhesion weight = adhezní váha; adhezní hmotnost; adhezní tíha;
atomic weight = atomová váha; atomová hmotnost;
balance weight = protizávaží; vyvažovací závaží;
ballast weight = mrtvá zátěž; závaží;
bantam weight = bantamová váha (sport.); břemena;

Překlad weight z webu:
Weight was slowly ebbing;  Tíže zvolna pomíjela;
It'll weight you down.  To vás trochu zatíží.
Take the weight off your back foot.  Přenes váhu na tuhle nohu.
Had he lost weight himself?  Ztratil sám na váze?
I help you lose weight never mind.  Ale ať, pomůžu vám zhubnout.
That will, indeed, be a weight off my mind.  Spadl mi kámen ze srdce.
Worth a lot more than its weight in gold.  Dražší než její váha ve zlatě.
There is nothing in the feeling of weight in an idle tosspot's arms.  Ožbrundové nemají v rukou pro váhu žádny cit.
His voice, like his limbs, carried an unnatural weight here.  Jeho hlas, podobně jako jeho údy, nesl nepřirozenou tíhu.
He was a little heavier and was carrying the weight well.  Trochu přibral, ale kila navíc na něm vypadala dobře.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorweight of evidence   welcome   welcomed   welder   welding   welfare   well enough   well pump