Nainstalujte si:
       

Překlad weight of evidence


weight of evidence = závažnost důkazů; síla důkazů; váha důkazů; hmotnost nákladu
manifest weight of evidence = zřejmá tíha důkazů;
welcome   welcomed   welder   welding   welfare   well enough   well pump   well up