Nainstalujte si:
       

Překlad weighing


weighing = vážení; vážící; odvažování; navažování; vyvažování; cenící (srovnávat); odvážené množství; odvážení; hodnocení; navážení; odvažující; porovnávání; rozvažování; sedání stropu; osobní váha
analytical weighing = analytické vážení; analytické vyvážení;

Překlad weighing z webu:
Harris considered, weighing all factors.  Harris se zamyslel, zvažoval všechny okolnosti.
He considered a moment, weighing the options.  Chvíli váhal, zvažoval možnosti.
Death walked toward the king, weighing his sword in his hand.  Smrť kráčel ke králi a v ruce potěžkával meč.
Duncan hesitated in evident distress, surely weighing their purposes.  Duncan zaváhal, zjevně v tísni, a jistě vážil jejich záměry.
There was easily twenty thousand in gold weighing down the table.  Na stole leželo určitě dvacet tisíc ve zlatě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorweight   weight of evidence   welcome   welcomed   welder   welding   welfare   well enough