Nainstalujte si:
       

Překlad weigh


weigh = vážit; zvážit; cenit (srovnávat); mít váhu (vliv); mít vliv (váhu); váha; tížit (koho); zdvihnout (kotvu ap., protiváhou); srovnávat (s, cenit); zvážit se; potěžkat; vážení; navážit; vyvážit; navažovat; vyvažovat; odvážit; uvážit; odměřovat (4. p.)
under weigh = nezakotvený; na plavbě;

Překlad weigh z webu:
Weigh anchor!  Zvedni kotvu!
Must weigh tons.  Musí vážit celé tuny.
Let us weigh the one against the other.  Zvažme nyní obě možnosti.
How can he weigh only a hundred and five pounds?  Sevřela ho pevněji a opět se rozplakala.
Some of these dinosaurs weigh forty, fifty tons.  Někteří dinosauři váží čtyřicet, padesát tun.
If it's solid, it must weigh billions of tons.  Jestli je plný, musí vážit miliardy tun.
Did a lifetime of petty evil weigh more than a moment of heroism?  Může celý život malého zla převážit chvilkové hrdinství?
It was almost empty, yet seemed to weigh a ton.  Byl skoro prázdný, ale vážil snad tunu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorweighing   weight   weight of evidence   welcome   welcomed   welder   welding   welfare