Nainstalujte si:
       

Překlad wedge


wedge = klín (štípací); klínový; podpatek; háček nad písmenem; upevnit klínem (zaklínovat); zaklínit; zaklínit se; zaklínovat; rozštěpit (klínem); nacpat; vmáčknout; vtlačit; klenák; výřez; výseč; cihla; uklínovat; zarazit klín; hníst; viset; zarážet klín; cíp
oil wedge = olejový film; olejový klín;
slot wedge = drážkový klín; klín drážky;
step wedge = stupňový klín; šedá stupnice; šedý klín;

Překlad wedge z webu:
Thirtyone wedge.  Jednatřicítka - klín.
This key, wedged behind the painting.  Klíč, připevněný za obrazem.
His buttons had got wedged on the edge of the door and the doorpost.  Knoflíky se mu zachytily mezi okrajem dveří a jejich pažením.
The sword clove through bone and wedged itself.  Meč projel kostí a zaklínil se.
And this will be the thin end of the wedge.  A to bude náš klín.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwedge gate   wedlock   Wednesday   weeds   weekdays   weener   weigh   weighing