Nainstalujte si:
       

Překlad wedding


wedding = svatba; svatební; sňatek; oddavky; snubní; svatební hostina
church wedding = církevní sňatek; církevní svatba;

Překlad wedding z webu:
No wedding ring.  Snubní prsten nemá.
A clock, a wedding gift.  Hodiny, co jsem koupil jako svatební dar.
Will that be my wedding present to him?  Bude to můj svatební dar jemu?
And you have a new wedding ring on yours:  A vy máte na své nový snubní prsten:
If he shows up, the original wedding plans go into effect.  Jestliže se objeví, tak bude přece platit původní plán.
They may hesitate as to an acceptable wedding present.  Možná že se nemohou rozhodnout pro vhodný svatební dar.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwedge   wedge gate   wedlock   Wednesday   weeds   weekdays   weener   weigh