Nainstalujte si:
       

Překlad weaving


weaving = proplétání; tkalcovský; tkaní; tkalcovství; pohyb sem a tam; tkaní; tkající; pletení; tkací; průplet; tkalcování; setkávání; splétání; protkávání; předení; scvrklý
swivel weaving = brožování; protkávání;

Překlad weaving z webu:
The weaving stopped.  Kývání přestalo.
They were weaving through the crowds.  Prodírali se zástupem.
They repair the weaving machinery, she said.  Opravují tkací stroje, odvětila.
A flock of seabirds were dipping and weaving and cawing overhead.  Nad nimi poletovali a křičeli rackové.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwedding   wedge   wedge gate   wedlock   Wednesday   weeds   weekdays   weener