Nainstalujte si:
       

Překlad weather


weather = počasí; odolat (3. p.); přežít; větrat; přestát; povětrnost (počasí); vystavit vlivu počasí; plout po větru; obstát; povětří; klima; nepříznivé počasí; nepohoda; déšť; bouře; chlad; zvětrat; povětrnostní; přečkat; vystavit vlivu povětrnosti; zvětrávat
abominable weather = hnusné počasí; ohavné počasí;
bad weather = špatné počasí; nepohoda; nečas;
beastly weather = hnusné počasí; psí čas;
clear weather = jasno; jasné počasí;
close weather = dusné počasí; parné počasí; mračné počasí; jasné počasí;

Překlad weather z webu:
Weather is changing.  Mění se klima.
The weather was next.  Následovalo počasí.
Is it weather permitting?  Záleží na počasí?
And what's the weather like?  A jaké je počasí?
It was just ordinary weather stripping.  Obyčejné těsnění.
Here also, was where the weather ended.  Zde také končila chladná klimatická oblast.
They don't give them with the weather anymore.  Už to s počasím neuvádí.
You ought to see what real bad weather is like.  Měl byste vidět, jak vypadá opravdu špatné počasí.
They would be back again when the topside weather was better.  Vrátí se sem, až se počasí nahoře zlepší.
Or it might have been too difficult for the weather conditions.  Nebo se jim prostě nechtělo ztrácet čas.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorweave   weaving   wedding   wedge   wedge gate   wedlock   Wednesday   weeds