Nainstalujte si:
       

Překlad weapons


weapons = zbrojní; zbraňový; spodní špičáky kňoura; opotřebování
assigned weapons = určené zbraně; přidělené zbraně;
conventional weapons = konvenční zbraně; běžné zbraně;
nuclear weapons = nukleární zbraně; jaderné zbraně; carriage of weapons = nošení zbraně;

Překlad weapons z webu:
Weapons moved.  Zbraně se pohnuly.
The weapons will not be loaded.  Zbraně nebudou nabité.
Are those weapons that you are carrying?  To, co máte s sebou, jsou zbraně?
But keep your weapons in hand.  Ale mějte zbraně v rukou.
What do you want weapons for?  K čemu ti budou zbraně?
Keeva stood alone in the weapons room.  Keeva ve zbrojírně osaměla.
His eyes were drawn to the weapons on the wall.  Jeho pohled přitáhly zbraně na stěně.
I've never had to give up my weapons before.  V životě jsem ještě nemusel zbraně odkládat.
I asked you if that was all your weapons and you lied.  Ptal jsem se tě, jestli už to jsou všechny zbraně, a rys lhal.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorweather   weave   weaving   wedding   wedge   wedge gate   wedlock   Wednesday