Nainstalujte si:
       

Překlad weapon


weapon = ozbrojit; vyzbrojit; zbroj (zbraň, jednotlivě); zbraňový; bojovat; zbrojní inspektor
atomic weapon = atomová zbraň; jaderná zbraň;
automatic weapon = samočinná zbraň; automatická zbraň;
deadly weapon = smrtící zbraň; smrtelná zbraň;
friendly weapon = vlastní zbraň; zbraň vlastních vojsk;
nuclear weapon = jaderná zbraň;

Překlad weapon z webu:
Weapon balance is a personal thing.  Balanc zbraně, to je individuální věc.
Jamis' weapon has been killed.  Jamisova zbraň byla zabita.
Let every weapon be sharp!  Každá zbraň ať je ostrá!
I see a weapon beside him.  Vedle něj leží pistole.
It is always the weapon of the enemy.  To je vždycky zbraň nepřítele.
You are not the only weapon he has.  Ty nejsi jedinou zbraní, kterou má.
They use their oil as a weapon of war.  Jejich válečnou zbraní bude nafta.
And he felt the weight of the weapon of death in his hands.  A v rukou ucítil váhu smrtících zbraní.
That is better, he said, and kept the weapon pointed.  To už je lepší, řekl a mířil na nás dál.
I know you came prepared for violence with a weapon in your bodice.  Má lady, já...

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorweapons   weather   weave   weaving   wedding   wedge   wedge gate   wedlock