Nainstalujte si:
       

Překlad wealth


wealth = bohatství; hojnost; nadbytek; majetek; boháči; blahobyt; majetnost; bohatý; velký majetek; daň z bohatství
national wealth = národní majetek; národní bohatství;
tangible wealth = hmotný blahobyt; hmotné bohatství; conscript of wealth = zdanění;
conscription of wealth = zdanění majetku (pro válečné účely);

Překlad wealth z webu:
Wealth was the thing.  Bohatství, to je něco.
Your wealth would be meaningless there.  Tam ti tvé bohatství bude k ničemu.
There was wealth ...  Války zahen'ein.
But position and wealth are not everything.  Ale postavení a bohatství nejsou všechno.
What do you know of wealth or treasures?  Co ty víš o bohatství a pokladech?
Roxborough had been a man of wealth and insight.  Roxborough byl bohatý člověk se schopností odhadnout situaci.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorweapon   weapons   weather   weave   weaving   wedding   wedge   wedge gate