Nainstalujte si:
       

Překlad way up


way up = cesta nahoru; velice vysoko; průvodka (nákladní list, dopr.)
work one's way up = dělat kariéru;

Překlad way up z webu:
Way up there.  Kdoví kde.
There was no way up the cliff.  Vzhůru po útesu nevedla žádná cesta.
He came all the way up to the desk before.  Minule přišla až sem ke stolu.
You didn't climb all the way up here to watch the stars.  Nešplhalo jsi se celou tu cestu nahoru, aby ses podívalo na hvězdy.
We have deep water all the way up from here.  Po celou plavbu odtud už máme hlubokou vodu.
Why in the world would anyone work all the way up here?  Proč by to pro všechno na světě někdo měl tahat sem nahoru?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorweakening   wealth   weapon   weapons   weather   weave   weaving   wedding