Nainstalujte si:
       

Překlad way in


way in = vchod (cesta dovnitř); vjezd; způsob, jakým
elbow one's way in = razit si cestu dovnitř;

Překlad way in z webu:
No way in hell we're agreeing to a twoyear suspension.  Na dva roky zákazu činnosti nepřistoupíme ani za nic.
There's no way in and there's no way out.  Není cesta dovnitř a není cesta ven.
There was no way in past them.  Nedalo se projít.
You would lose your way in the labyrinth.  A pak byste v tom bludišti ztratila cestu.
I pass it on the way in every morning.  Jedu okolo každé ráno.
Dix, you're about to punch your way in here and get something for me.  Dixie, musíš sebou teďka hodit a něco pro mě udělat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorway out   way up   weakening   wealth   weapon   weapons   weather   weave