Nainstalujte si:
       

Překlad waves


waves = mořské vlny; Vlnění; zvlněný
evanescent waves = tlumené vlny; zanikající vlny;
huge waves = vlnobití; obrovské vlny; plough the waves = brázdit vlny (o lodi);

Překlad waves z webu:
Waves rushed in.  Přivalily se vlny.
Few waves were exchanged.  Nikdo nijak moc nemával.
She probably waves at everybody!  Pravděpodobně mává na každého!
I saw the waves crash in, bursting upon the jagged rocks;  Zřel jsem vlny vpadat, tříštit se na rozeklaných skaliskách:
The rush of the waves held me against the rudder post.  Vír za lodí mě tlačil na kormidlo.
The lash of the sonar waves had resounded through the hull.  Slehnutí sonarovými vlnami rozeznělo celý trup.
Oraiel's eyes were open, radiating bloodshot waves of hatred.  Oraiel měl oči otevřené, z nichž vyzařovala neutuchající záš?.
Against the shell of her ear broke the waves of worldly cunning.  Vlny zištné zchytralosti se rozbíjely o lastury dívčiných uší.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwax myrtle   way in   way out   way up   weakening   wealth   weapon   weapons