Nainstalujte si:
       

Překlad waveform


waveform = křivky; tvar vlny; tvar křivky; časový průběh signálu; tvar; tvarový; tvarový kmit; průběh (impulzu); vlnová křivka; analýza tvaru vlny
staircase waveform = schodovitý kmit; stupňovitý průběh (signálu);

Překlad waveform z webu:
Looks pretty, talks big, collapses waveforms selectively at will.  Co to znamená?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwavefront   waves   wax myrtle   way in   way out   way up   weakening   wealth