Nainstalujte si:
       

Překlad water cooling


water cooling = vodní chlazení; chlazení vodou; kapalinové chlazení; vodní chlazení
forced water cooling = chlazení s nuceným oběhem; čerpadlové chlazení; gravity system water cooling = termosifonové chlazení;
natural circulation water cooling = chlazení s přirozenou cirkulací;
water drain   water drain plug   water glass   water valve   water-course   water-level   waters   waterway