Nainstalujte si:
       

Překlad watch


watch = sledovat (zrakem); hodinky; dívat se; hlídka; dozor; bdít (hlídkovat); hlídat (co, dávat pozor); dávat pozor na (4. p.); dávat pozor; pozorovat; stráž; pozor; stát na stráži; číhat (na); přihlížet; dávat si pozor (na); hlídkovat; hlídání; dohled; bdění
anchor watch = kotevní stráž; kotvové hodinky;
keep watch = dávat pozor; sledovat to; strážit;
keeping watch = hlídající; sledující;
middle watch = noční hlídka; noční směna; keep close watch = dohlížet;

Překlad watch z webu:
Watch me.  Dívat se na mě.
They watch us.  Dívají se na nás.
Let's go watch it.  Pojd se na ni podívat.
I'll have to watch and see.  Ohlídám si to a uvidím.
He still had his watch on.  Hall pohlédl na zápěstí.
But he did not even watch it now.  Ale teď se ani nepodíval.
They will die and you will watch them die!  Zemřou a vy se budete dívat, jak umírají!
You want to send a guy to watch us?  Chcete někoho poslat, aby nás hlídal?
Two deputies will move up close enough to watch the house.  Za půl hodiny se pro tebe stavím.
He was truly a man you could set your watch by.  To byl člověk, podle kterého jste si mohli doslova řídit hodinky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwatchman   water   water circuit   water cooling   water drain   water drain plug   water glass   water valve