Nainstalujte si:
       

Překlad waste


waste = odpad; plýtvat (7. p.); marnit; mrhat; zpustošit; zdecimovat; zničit; promarnit; vyhazovat; chřadnout; pustý; bez užitku; odpadový; neužitečný; unikající; nevyužitý; odpadní; zpustošení; plýtvání; chřadnutí; hlušina; zpustošený; poplenit (zpustošit)
advertising waste = propagační plýtvání; reklamní plýtvání;
cotton waste = bavlněný odpad; čisticí vlna; bavlna na čištění;
hazardous waste = nebezpečný odpad; zvláštní odpad;
human waste = fekálie; výkaly; promarnit; zdevastovat; zmařit; pustošit;

Překlad waste z webu:
Waste of time.  Ztráta času.
A waste of good bricks.  Plýtvání cihlami.
I can't waste time.  Nemůžu mrhat časem.
No need to waste time.  Nač plýtvat časem.
So talking was a waste of time.  Takže mluvit na ně bylo zbytečné.
But he didn't want to waste the oxygen.  Ale nechtěl plýtvat kyslíkem.
It would be a pity to waste him.  Byla by škoda zbavit se ho.
She knew it would have been a waste of time.  Věděla, že by to bylo zbytečné.
It was, in his bluntly stated opinion, a waste of breath:  Divadlo bylo, jak se bez obalu vyjádřil, plýtvání dechem;
Will you try to sink our ships and lay waste our shores?  Pokusíte se potopit naše lodě a vyplenit naše území?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwastes   watch   watchman   water   water circuit   water cooling   water drain   water drain plug