Nainstalujte si:
       

Překlad warranty


warranty = záruka; ručení (záruka); zmocnění; oprávnění; plná moc; povolení; ospravedlnění; smluvní podmínka; garance; výminka; složení jistoty; smluvená výhrada; jistota; ujednání; podmínka; výhrada; záruční; prohlášení; záruční list; záruční prohlášení; garanční
anti-corrosion warranty = záruka proti korozi; záruka na antikorozní ochranu;
corrosion warranty = záruka na ochranu proti korozi; záruka proti prorezavění;
express warranty = výslovná záruka; výslovná výhrada; výslovně uvedená záruka na zboží;
wash-out   washer   washing   waste   wastes   watch   watchman   water