Nainstalujte si:
       

Překlad warrant


warrant = záruka; oprávnění; zaručit; zatykač; průkaz (legitimace); plná moc (listina); právo (oprávnění); zplnomocnit; potvrdit; uznat; ospravedlnit; omluvit; oprávnit; legitimace (průkaz); výměr (příkaz k výplatě); obsílka (též příkaz k výplatě); ručit; rozkaz
arrest warrant = zatykač; příkaz k uvěznění;
bond warrant = skladní list z celního skladiště; skladní list;
commitment warrant = příkaz k vazbě; příkaz k vazbě odsouzeného;
committal warrant = příkaz k vazbě; příkaz k uvěznění odsouzeného; akcie;

Překlad warrant z webu:
A warrant and the attendant stir would not be necessary.  Ani záruky ani svědci nejsou nutní.
Even the warrant officer fled.  Byl to opravdu velmi nemocný člověk.
I'm holding a warrant for your arrest.  Mám na vás vystavený zatykač.
I folded the search warrant and stuck it in a pocket.  Složil jsem soudní příkaz a zastrčil ho do kapsy.
Do we have a search warrant yet?  Už máme příkaz k prohlídce?
Your bank is demanding a search warrant before we can enter.  Vaše banka po nás požaduje příkaz k prohlídce.
It is at least certain that a warrant has been issued.  Zcela jistě na něho byl vydán zatykač.
District cops could be lurking anywhere with a warrant and handcuffs.  Městští policisté se mohou se zatykačem a želízky poflakovat kdekoliv.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwarranty   wash-out   washer   washing   waste   wastes   watch   watchman