Nainstalujte si:
       

Překlad warning


warning = upozornění; varování; výstraha; poplach; varovný; výpověď (termínovaná, z práce); výstražné znamení; pokyn; náznak; předchozí ohlášení; termínovaná výpověď ze zaměstnání; výstražný; důtka; varující; napomenutí; ponaučení; upomenutí; připomenutí
advance warning = upozornění předem; včasná výstraha; předchozí varování;
aircraft warning = letecká výstraha; letecký poplach;
early warning = včasné varování; včasná výstraha; předčasné varování;
luminous warning = optické varování; bez výstrahy;

Překlad warning z webu:
Warning lights began to flash in the overhead.  Výstražná světla nad jejich hlavami začala blikat.
I'm warning you...  Já vás varuju .
A red warning lit up and flashed the message:  Rozsvítila se červená kontrolka a zablikal příkaz:
Pain is a warning to us of bodily dangers.  Varuje nás, že našemu tělu hrozí nebezpečí.
No need of a warning light now.  Varovné světlo už nebylo potřebné.
I stared at all the warning signs.  Díval jsem se na tu kopu výstražných cedulek.
Figure eight hours or so of warning time.  Počítejte tak s osmi hodinami předem.
He saw nothing that set off any warning bells.  Neviděl nic, co by mohlo vzbudit podezření.
He fixed me with his gaze, and my warning died in my throat.  Upřel na mne pohled a upozornění mi umřelo v hrdle.
Rolf wondered if he could or should get a warning to him.  Rolf zauvažoval, jestli by ho nemohl nebo neměl varovat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwarning device   warning indicator   warning lamp   warning light   warning signal